Boek over Slot Haamstede

Onderzoek:
geschiedenis
bouwhistorie
archeologie

In 2021 is Slot Haamstede. Tussen Zand en Zout. Geschiedenis, bouwgeschiedenis en archeologie van een kasteel op Schouwen verschenen.

Het boek schetst een beeld van de vele gedaanteverwisselingen die Slot Haamstede en de omgeving van het kasteel door de eeuwen heen hebben ondergaan. 

Bestellen

Slot Haamstede. Tussen zand en zout. Geschiedenis, bouwgeschiedenis en archeologie van een kasteel op Schouwen. Amersfoort: Nederlandse Kastelenstichting/Uitgeverij Verloren (2021)

ISBN 9789074205092

Auteurs: Ernst Dekkers, Ben Olde Meierink, 
Liesbeth van Nispen, Michiel Purmer.
Redactie: Fred Vogelzang

Bestellen kan  hier

Onderzoek voor boek

Voor het boek is oud onderzoek opnieuw onder de loep genomen en veel nieuw onderzoek verricht. Zo is duidelijk geworden dat – lang voordat sprake was van een kasteel – zich hier een belangrijk Romeins steunpunt bevond, en er al in de vroege middeleeuwen een christelijk grafveld lag. Ook kwam een bijzondere vondst boven water: een unieke verrekijker uit circa 1650-1750. Het boek werpt nieuw licht op de oorsprong en ontwikkeling van het kasteel, dat ooit tot de meest indrukwekkende van Zeeland behoorde, en natuurlijk op de keur aan bewoners en eigenaren van het kasteel. Slot Haamstede blijkt niet zomaar een adellijk huis in een liefelijk dorpje in westelijk Schouwen. Dit huis, deze plek, dit gebied, had op meerdere momenten in de geschiedenis een belangrijke strategische positie. Niet alleen voor Schouwen-Duiveland of Zeeland, maar misschien zelfs voor heel Nederland

Slot Haamstede
Tussen zand en zout

Korte film over het nieuwe onderzoek naar de geschiedenis van Slot Haamstede voor het gelijknamige boek uit 2021.