CONGRES 22 SEPTEMBER 2022

RONDOM SLOT HAAMSTEDE

Een boeiende dag over tweeduizend jaar geschiedenis en archeologie op de Kop van Schouwen.

Het slotterrein in Haamstede kent een roerige geschiedenis die veel verder teruggaat dan lang werd aangenomen. Op het congres laten we het belang van deze bijzondere plek door de eeuwen heen zien en plaatsen nieuwe ontdekkingen en inzichten in een breder perspectief. Daarnaast komen natuurlijk de bouwhistorische ontwikkeling en de bonte stoet bewoners en eigenaren van Slot Haamstede aan bod.

Aanleiding voor het congres is het boek Slot Haamstede tussen zand en zout. Geschiedenis, bouwgeschiedenis en archeologie van een kasteel op Schouwen dat in 2021 verscheen.

Verschillende auteurs van het boek dragen bij aan deze inspirerende dag, maar er zijn ook andere sprekers uitgenodigd. Zie hieronder voor een overzicht.

Locatie & Tijd

Toegang € 17,50,- inclusief lunch, koffie & thee, borrel

Toegang promovendi & studenten  €10,-

Datum 22 september 2022

Tijd 10.00-16.00 uur
Inloop vanaf 09.30 uur; aansluitend borrel om 16.00-17.00 uur

Locatie Hervormde kerk Haamstede, Ring 1, 4328 AE, Burgh-Haamstede

Organisatie Vereniging Slot Haamstede i.s.m. Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen

Sprekers


drs. Natalie de Visser

Opening congres

Gesprek met Commissaris van de Koning J.M.M. (Han) Polman

Aanbieding rapport onderzoek duingebied


drs. Ernst Dekkers

Het belang van Haamstede vanaf de Romeinse tijd tot aan de bouw van het slot


dr. Bert van der Valk

De archeologie en landschapsontwikkeling van de Kop van Schouwen
3000 jaar interactie tussen mens en duin
 


drs. Ben Olde Meierink & drs. Ernst Dekkers

Een gesprek over de bouwhistorie van Slot Haamstede en het gebruik van 3-D reconstructies


dr. Arie van Steensel

Het roemloze einde van de middeleeuwse familie Van Haamstede


dr. Pieterjan Deckers

Vroege stadswording op Walcheren

Een nieuwe blik op de verweven geschiedenis van Walichrum/Domburg en Middelburg


em. prof. dr. Hans Mol

De Schelde als as voor de kerstening en kerkstichting tot ca. 1100


dr. Menno Dijkstra

Van Godeberts Haamstede tot Rodulfs heem

Vroegmiddeleeuwse bewoning tussen Schelde en Oude Rijn in perspectief 

Achtergrond sprekers

drs. Natalie de Visser Edufact! Advies in Erfgoed

Drs. Nathalie de Visser (1973) heeft haar sporen verdiend in de Zeeuwse archeologie waar zij nu al 25 jaar werkzaam is. Ze studeerde Archeologie aan de Universiteit Gent, waar zij zich richtte op de provinciaal Romeinse archeologie en middeleeuwse archeologie. Na haar afstuderen ging ze aan de slag in Nederland. Voor de Provincie Zeeland actualiseerde zij de AMK en zo rolde zij door in het vak van adviseur archeologie bij de SCEZ. In 2010 koos zij de ondernemerskant door het oprichten van een eigen onderzoeksbureau Artefact! Tegelijkertijd werd de vraag naar advies groter en begon ze in 2014 haar eigen adviesbureau Edufact! In 2019 ging ze in dienst bij de Provincie Zeeland als Provinciaal Archeoloog. Sinds 2021 werkt ze als projectleider bij verschillende grensoverschrijdende projecten. Archeologie blijft echter haar grootste passie en op deze manier blijft Nathalie leuke dingen doen met en voor archeologie in Zeeland!

em. prof. dr. Hans Mol  Universiteit Leiden/Fryske Akademy

 J.A. (Hans) Mol (Kapelle 1954) is onderzoeker middeleeuwse geschiedenis aan de Fryske Akademy en (emeritus) bijzonder hoogleraar geschiedenis van de Friese landen in de middeleeuwen aan de Universiteit Leiden. Hij publiceert over de historie van kloosters en kerken, geestelijke ridderorden, adel en boeren, oorlogvoering, en nederzettingsgeschiedenis. Daarnaast zet hij zich in voor digitalisering van het oudste kadaster van Nederland (1811-1832) als projectleider van  hisgis.nl.

dr. Bert van der Valk  Deltares

Bert van der Valk (1952) studeerde kwartairgeologie en laaglandgenese aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en promoveerde in 1992 op een onderzoek naar de Nederlandse strandwallenkust. Sinds 1999 werkt hij bij Deltares als senioradviseur-geoloog, op projecten in binnen- en buitenland. Speciale belangstelling is er voor lange-termijn kustontwikkeling, vooral in relatie tot geologische proceskennis van zandige sedimentaire systemen, waartoe ook de duinen behoren. De archeologie van West-Nederland behoort tot zijn vrijetijds-bezigheden, in nauwe relatie met zijn professionele activiteiten op het gebied van lang-termijn kustvorming. 

dr. Arie van Steensel Rijksuniversiteit Groningen

Arie van Steensel is universitair docent sociale en economische geschiedenis van de middeleeuwen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij heeft gepubliceerd over de Zeeuwse adel en de geschiedenis van Zeeland in de middeleeuwen. 

drs. Ernst Dekkers 

Ernst Dekkers (Den Haag 1966) is acteur en zelfstandig gevestigd archeologisch onderzoeker. Hij is sinds 2016 bezig met historisch en archeologisch onderzoek aan Slot Haamstede en omgeving, en hoofdauteur van Slot Haamstede. Tussen zand en zout.

dr. Pieterjan Deckers  Vrije Universiteit Brussel

Pieterjan Deckers is als archeoloog verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij is momenteel postdoctoraal medewerker bij het project TESTEREP, dat de diepe landschapsgeschiedenis van een stuk Vlaamse kustvlakte op interdisciplinaire wijze in kaart brengt (www.testerep-project.be). Hij verdiept zich in middeleeuwse landschappen en materiële cultuur, met bijzondere aandacht voor de kustgebieden rond de Noordzee. Daarnaast ijvert hij naar een sterkere samenwerking tussen hobby-metaaldetectoristen en professionele archeologen.

Dr. Menno Dijkstra Universiteit van Amsterdam

Menno Dijkstra (Lisse 1971) is werkzaam als veldarcheoloog bij de Universiteit van Amsterdam. Zijn specialisatie is archeologie van de Middeleeuwen en Nieuwe tijd, met de nadruk op de vroege en volle middeleeuwen. Zijn interessegebieden zijn: middeleeuws aardewerk, huisbouwtradities, nederzettingsgeschiedenis, historische-geografie en toponymie. In 2011 promoveerde hij op een studie naar de vroegmiddeleeuwse bewoningsgeschiedenis van Zuid-Holland.

Drs. Ben Olde Meierink Nederlandse Kastelenstichting

Ben Olde Meierink is architectuur- en bouwhistoricus. Hij is vooral betrokken bij bouwhistorisch onderzoek van kastelen en buitenplaatsen en cultuurhistorische analyses van gebieden en steden en heeft hier veel over gepubliceerd. Olde Meierink is – onder andere – een van de oprichters van uitgeverij Matrijs, van de Stichting Kastelen Lexicon Nederland, van de Stichting Het Nederlandse Interieur SHNI en van de Stichting Werkgroep Adelsgeschiedenis. Van de laatste stichting is hij momenteel voorzitter. Tot vorig jaar was Ben werkzaam als wetenschappelijk medewerker bij de Nederlandse Kastelenstichting (NKS). Verder geeft hij advies over bouwhistorisch, architectuurhistorisch en cultuurhistorisch onderzoek.